Diller

Üst Menu

User menu

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

Üniversitemiz İç Kontrol çalışmaları kapsamında İç Kontrol İzleme, Yönlendirme ve Eylam Planı Hazırlama Başkanı Prof. Dr. Sadettin TANYILDIZI'nın öncülüğünde Akademik ve İdari personele yönelik olarak Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi hazırlanması ile ilgili eğitim, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO Öğretim Görevlisi Semih DİKMEN tarafından 22.10.2018 tarihinde, saat 14:00'da Bahaeddin ÖGEL Konferans Salonunda verilmiştir.