Diller

Üst Menu

User menu

İç Kontrol Uyum Eylem Planı

Üniversitemiz İç Kontrol Uyum Planı hazırlanmış olup sayfamızın İç Kontrol-Genel kısmında yer almaktadır.