Languages

Üst Menu

User menu

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Üniversitemiz akademik ve idari birimleri tarafından Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi hazırlanmış olup yeniden hazırlayacak veya güncelleyecek birimler için form aşağıdaki gibidir.

Fırat Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi